Postup při prodeji


1. Seznámení zájemce s předmětem prodeje

 

2. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní

 

3. Součinnost s kupujícím v průběhu výstavby

 

4. Průběžné platby dle fáze prostavěnosti

 

 5. Dokončení a předání předmětu prodeje

 

 6. Úhrada daně z nabytí nemovitých věcí kupujícím dle platných zákonných podmínek

 

Alena Ilgnerová, projekt manager, T 517 317 543, M 725 638 283, E a.ilgnerova@trasko.cz