Postup při prodeji


1. Seznámení zájemce s předmětem prodeje

 

2. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní

 

3. Součinnost s kupujícím

 

 5. Dokončení a předání předmětu prodeje

 

 6. Úhrada daně z nabytí nemovitosti kupujícím dle platných zákonných podmínek

 

Ing.Pavlína Musilová, projekt manager, M 725 638 283, E p.musilova@trasko.cz