Postup při prodeji


1. Seznámení zájemce s předmětem prodeje

 

2. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní

 

3. Součinnost s kupujícím v průběhu výstavby

 

4. Průběžné platby dle fáze prostavěnosti

 

 5. Dokončení a předání předmětu prodeje

 

 V případě zájmu o naše nemovitosti v Kroměříži na ul. Karla Čapka, kontaktujte prosím:

David Vyzula, TOP REAL INVEST s. r. o.,  M 777 321 030, E topreal@seznam.cz