Postup při prodeji


1. Seznámení zájemce s předmětem prodeje

 

2. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní

 

3. Součinnost s kupujícím v průběhu výstavby

 

4. Průběžné platby dle fáze prostavěnosti

 

 5. Dokončení a předání předmětu prodeje

 

 6. Úhrada daně z nabytí nemovitosti kupujícím dle platných zákonných podmínek

 

Jaroslav HÁJEK, projekt manager, T 517 317 543, M 777 738 227, E j.hajek@trasko.cz