Postup při prodeji


1. Seznámení zájemce s předmětem prodeje

 

2. Uzavření kupní smlouvy

 

 3. Předání předmětu prodeje

 

 5. Úhrada daně z nabytí nemovitosti kupujícím dle platných zákonných podmínek

 

Jaroslav HÁJEK, projekt manager, T 517 317 543, M 777 738 227, E j.hajek@trasko.cz